1. Визначення термінів

1.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

1.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

1.3. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, а також інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

1.4. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

1.5. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних;

1.6. Користувач – фізична особа-відвідувач Платформи;

1.7. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

1.8. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

1.9. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до ідентифікованого Користувача або за допомогою якої можна конкретно ідентифікувати Користувача;

1.10. Платформа – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою – веб-сайт Фонду http://meeting.me/;

1.11. Послуги Платформи – можливості Платформи, доступ до яких та користування якими забезпечують досягнення зазначеної в Угоді користувача мети;

1.12. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

1.13. Фонд – Благодійний фонд «Твоя опора», який є власником і адміністратором Платформи, володільцем і розпорядником персональних даних.

1.14. Інші терміни, що використовуються в даній Політиці щодо персональних даних (далі – «Політика»), повинні розумітися у відповідності до їх визначень, наданих в Угоді користувача.

2. Загальні положення

2.1. Ця Політика щодо персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI (текст за посиланням: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17) та визначає:

 • порядок обробки персональних даних;
 • склад персональних даних, які обробляються;
 • мету обробки персональних даних;
 • порядок захисту персональних даних даних;
 • іншу інформацію щодо реалізації прав і обов’язків Фонду як володільця і Користувача як суб’єкта персональних даних, у зв’язку з відвідуванням Користувачем Платформи або користуванням ним Послугами Платформи, управлінням Фондом Платформою.

2.2. Ця Політика застосовується до всієї інформації, яку Фонд може отримати про Користувачів.

3. Склад персональних даних

3.1. Фонд обробляє такі персональні дані Користувача:

 • дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування Послугами Платформи;
 • файли cookie;
 • ір-адреси;
 • параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям персональних даних.

3.2. Фонд збирає тільки персональні дані (наприклад, ПІБ, логін і пароль, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать тощо), які добровільно надані Користувачем як суб'єктом персональних даних з метою використання Послуг Платформи.

3.3. Фонд не здійснює обробки персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

3.4. Також на Платформі відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших). Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер Користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Платформі.

4. Мета обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача - надання доступу Користувачеві до Послуг Платформи, інформації та/або матеріалів, що містяться на Платформі.

4.2. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на Платформі, поліпшення якості Послуг Платформи та її змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Фонд обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на Платформі. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Фонд обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

5.3. Відвідування Сайту Користувачем, користування Послугами Платформи, інші зазначені в даному розділі дії, свідчать про прийняття Користувачем даної Політики, про явну згоду Користувача на обробку його відповідних персональних даних Фондом, а також ознайомлення Користувача з його правами як суб'єкта персональних даних відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме з тим, що суб’єкт персональних даних (Користувач) має наступні права:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6. Термін обробки персональних даних

6.1. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Фонду повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Фонду: meeting.me@tvoya-opora.org.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

6.2. Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути Користувачем через видалення його аккаунту з Платформи, його персональні дані також автоматично видаляються.

7. Взаємодія з третіми особами та іншими сервісам

7.1. Деякі Послуги Платформи для зручності Користувача надаються через інтеграцію з послугами, що надаються третіми особами. Користувач, вчиняючи дії, зазначені в п. 5.3. цієї Політики, надає згоду на залучення таких послуг третіх осіб та надання їм інформації, включаючи персональні дані, необхідної для відповідних автентифікації та використання їх послуг, обробку такої інформації Фондом і відповідними третіми особами.

7.2. На сторінках Платформи можуть також бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб (наприклад, плагіни соціальних мереж), через які не надаються Послуги Платформи, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані Користувача. Якщо Користувач не бажає, щоб зазначені ресурси і треті особи отримували доступ до його персональних даних, Користувач може вийти зі свого аккаунта, очистити файли cookie (через свій браузер).

7.3. На Платформі можуть також бути посилання на інші вебсайти. При переході по посиланню на інші вебсайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. Фонд не контролює і не несе відповідальності за політику конфіденційності і персональних даних або практику будь-яких інших вебсайтів. У зв'язку з чим Фонд рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного вебсайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані.

7.4. Користувач, вчиняючи дії, зазначені в п. 5.3. цієї Політики, надає згоду на передачу Фондом його персональних даних відповідному Бенефіціару, Партнеру та/або Персоні в разі, якщо такий Користувач виграв Аукціон та оплатив виграшну Ставку, в обсязі і з метою, необхідними для належної реалізації Послуг Платформи і сприяння одержанню таким Користувачем Лоту, і не потребує окремого повідомлення про таку передачу. Фонд, в свою чергу, зобов’язує вказаних осіб (1) використовувати такі персональні дані виключно в зазначених вище обсязі і з зазначеною вище метою, (2) забезпечувати їх збереження і вживання всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб, (3) надавати доступ до них тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних, (4) не розголошувати їх будь-яким третім особам, (5) дотримуватися всіх інших вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

8. Захист персональних даних

8.1. Безпека персональних даних, які обробляються Фондом, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

8.2. Фонд забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

8.3. Фонд надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних.

8.4. Персональні дані Користувача не будуть передаватися третім особам або поширюватись, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням вимог чинного законодавства.

9. Прикінцеві положення

9.1. Користувач може отримати доступ, оновити, змінити, заблокувати або видалити свої персональні дані, відкликати свою згоду на обробку персональних даних, яка була надана відповідно до цієї Політики, висловити будь-які зауваження, пропозиції або претензії, отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Фонду за допомогою електронної пошти - meeting.me@tvoya-opora.org.ua.

9.2. До цієї Політики без попереднього повідомлення Користувача Фондом можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог чинного законодавства.

9.3. Дана Політика, а також будь-які зміни та доповнення до неї набувають чинності з моменту розміщення на Платформі.

9.4. Дана Політика діє безстроково до заміни її новою версією.